doanthanhnien.ftu.edu.vn
CLB FTU - "Chuyên nghiệp hóa đam mê" (Phần 3)
Phần này giúp các em có được cái nhìn mới. Đó là đến với nhóm CLB sở thích hay Ngôn ngữ, các em còn được "Chuyên nghiệp hóa đam mê" của mình.