doanthanhnien.ftu.edu.vn
Những điều cần biết về Human resources | Đoàn Thanh niên ĐH Ngoại Thương Hà Nội
Hiện nay sinh viên và du học sinh tốt nghiệp làm việc trong ngành nhân sự (Human resources – HR) thường là một sự tình cờ trong lựa chọn nghề nghiệp. Đặc biệt là tại các nước đang phát triển ngành nhân sự chưa được chú trọng đào tạo một cách chuyên nghiệp. Ngành nhânRead More