dnd-slatina.hr
Rezultati Facebook glasanja za najbolji likovni rad na temu "Volontiram, srce diram", 18.7.2018. - dnd-slatina.hr
Facebook glasanjem najviše lajkova likovnih radova izloženih na Izložbi dječjih likovnih i literarnih radova na temu “Volontiram, srce diram” prikupio je likovni rad Tare Djokić (162 lajka). 140 lajkova i 14 komentara prikupio je likovni rad Lane Mandl. Obje autorice bit će nagrađene slatkim paketima…