dnd-slatina.hr
Početna konferencija projekta Mala škola poduzetništva, 4.10.2018. - dnd-slatina.hr
U Zavičajnom muzeju grada Slatine dana 4.10.2018. godine održana je Početna konferencija projekta “Mala škola poduzetništva” nositelja projekta Društva „Naša djeca“ Slatina i Udruga za obrazovanje i održivi razvoj “UZOOR” Slatina koji se provodi u suradnji s: Osnovnom školom Eugena Kumičića Slatina, Osnovnom školom Josipa…