dnd-slatina.hr
Dječje Gradsko vijeće Grada slatine - dnd-slatina.hr
Temeljem Odluke gradskog vijeća Grada Slatine o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine od 29. kolovoza 2017. te usvojenog Statuta Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine, gradonačelnik grada Slatine prof. Denis Ostrošić donio dana 18. rujna 2017. Odluku o objavljivanju izbora za članove Dječjeg Gradskog vijeća…