dmhalo415.eu
Zubní pohotovost na Nymbursku bude zajišťována podle nového modelu | PeopleTogether
Krajští radní schválili v pondělí 9. července záměr nového modelu poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro obce na Nymbursku. O víkendech a státem uznávaných svátcích budou zubní pohotovost zajišťovat stomatologové ve svých ordinacích, a to nejvýše v rozsahu tří hodin v každém jednotlivém dni. Středočeský kraj bude službu spolufinancovat paušální částkou ve výši 1 000 korun na hodinu provozu ordinace lékaře. Na druhé pololetí roku 2018 tak Středočeský kraj počítá s celkovou dotací lékařům podílejícím se na lékařské pohotovostní službě na Nymbursku ve výši maximálně 180 000 korun. V letošním roce je zubní pohotovost organizovaná a spolufinancovaná ve čtyřech nemocnicích založených Středočeským krajem – v Mladé Boleslavi, Kladně, Kolíně a Příbrami, a také v jednotlivých ordinacích zubních lékařů v okrese Rakovník. Právě úspěšný model na Rakovnicku se stal inspirací pro řešení zubní pohotovosti v okrese Nymburk. "Systém centrální pohotovosti vnímáme jako přežitý. Je