dmhalo415.eu
V úterý se v KraPiCe uskutečnil tetovací workshop s Markem Haltufem | PeopleTogether
Marek Haltuf seznámil několik návštěvníků akce s historii tetování, nechyběly ani praktické ukázky, které si mohli ozkoušet všichni na slupce od pomerančů, která měla imitovat lidskou kůži. Marek Haltuf nejprve hovořil o historii tetování ve světě i u nás a seznamoval účastníky s významy, které zdobení těla v minulosti mělo. "Dříve se tetování šířilo zejména dvěma cestami, a to přes nekalé živly, nebo naopak přes vyšší vrstvy společnosti." Poutavě vyprávět tatér. Ve své přednášce hovořil i o tom, že v současnosti je tetování zkoumáno nejen z pohledu výtvarného, ale i z pohledu psychologie a sociologie. Dále pokračoval: "Typické pro tyto vědy je spíše negativní pohled na věc - psychologové tvrdí, že tetovaní lidé si zdobením svého těla kompenzují své tělesné nedostatky. V dnešní době existuje tetování napříč různými profesemi a profiluje se – z různých obrázků pak můžeme poznat, ke které společenské vrstvě vlastník obrázku patří. To se ale musí brát s rezervou, ne vždy jde o