dmhalo415.eu
Transfuzní oddělení FN HK získalo díky daru od EOP nový přístroj na zpracování krve | PeopleTogether
Transfuzní oddělení FN HK získalo díky daru od EOP nový přístroj na zpracování krve