dmhalo415.eu
Sanační konzervace bronzové sochy z průčelí Muzea východních Čech v Hradci Králové | PeopleTogether
V tuto chvíli probíhá v konzervátorské dílně Muzea východních Čech v Hradci Králové mechanické odstraňování divoké patiny z bronzové sochy, která znázorňuje mladíka osvobozujícího se z těsného krunýře, jenž představuje sevření města Hradce Králové josefínskými hradbami. Historická budova muzea na Eliščině nábřeží byla postavena v letech 1909-1912 podle plánů význačného českého architekta Jana Kotěry (1971-1923). Budova představovala architekturu nejen slavnostně reprezentativní, ale také účelovou, vytvářející podmínky pro provozní potřeby muzea. Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány v omítce nebo jiných materiálech. Na jaře 1911 byly dokončeny ornamentální a figurální práce z pálené glazované hlíny včetně dvou alegorických figur sedících žen. Obě byly realizovány podle návrhu Stanislava Suchardy. Pravá socha má umístěnou menší bronzovou sochu v levé dlani. Tato