dmhalo415.eu
S prvním pololetím se žáci na ZŠ Kolowratské v Rychnově nad Kněžnou rozloučili v rámci projektového dne ~ PeopleTogether
Tématy bylo : „Bezpečně ve škole a U nás ve střední Evropě.“ Děti byly rozděleny do...