dmhalo415.eu
Problémy obcím pomůže řešit nová příručka ministerstva | PeopleTogether
Vláda dnes, 22. května 2017, schválila Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci samospráv obcí Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Metodiku vláda schválila jako součást materiálu obsahujícího souhrn dalších přijatých opatření, jejichž cílem je zklidnění situace v problémových lokalitách Královéhradeckého a Plzeňského kraje. Kritickou situaci v oblasti průmyslových zón se rozhodl ministr vnitra řešit vytvořením meziresortní pracovní skupiny počátkem tohoto roku. Cílem skupiny bylo najít řešení problémů, se kterými se obce potýkají v souvislosti s vyšší koncentrací zaměstnaných cizinců. Jedním z výstupů byla také metodika pro obce. "Jsem rád, že se nám podařilo splnit, co jsme slíbili, tedy vytvořit metodiku, která pomůže obcím řešit jejich problémy s rozvojem průmyslových zón," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Metodika bude sloužit jako návod městům a obcím, které sousedí či v budoucnu