dmhalo415.eu
Nové směry, trendy a inovace v sociální práci přiblíží konference XV. Hradecké dny sociální práce | PeopleTogether
Před jaké nové sociální problémy nás staví současná doba? Které z nich patří k těm nejnaléhavějším? Jaké zajímavé inovativní postupy se objevily v oblasti sociální práce? Na tyto a řadu dalších palčivých otázek přinese odpověď mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce. Uskuteční se 21. a 22. září 2018 na půdě Univerzity Hradec Králové, a protože jde o akci s mnohaletou tradicí, letošní ročník je již v pořadí patnáctým. Organizátorem konference je Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Ústřední téma konference letos zní: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci. Konference se pravidelně účastní řada zahraničních vědců a odborníků. Na letošním ročníku vystoupí jako hlavní zahraniční řečník Dr. Malcolm J. Fisk z De Montfort University v britském Leicesteru. Tématem jeho přednášky budou nové úkoly sociálních institucí v oblasti zdravotní péče se zaměřením na starší generace.