dmhalo415.eu
Nábřežní jazzová pouť aneb nábřeží jazzmanů v Hradci Králové
Letos již po desáté zpříjemnila první srpnový víkend akce: "Nábřežní jazzová pouť". Putování mezi dvěma pódii i napříč jazzovými styly v podání muzikantů z našeho regionu, špičkových českých jazzmanů i zahraničních hostů.