dmhalo415.eu
Jana Maláčová: "Mezi hořícími prioritami je zvyšování důchodů" | PeopleTogether
Má kandidatura na ministryni práce a sociálních věcí vyvolala nejen mezi médii, ale především mezi občany otázku, s jakými prioritami do toho jdu. Ty jsem si samozřejmě musela v hlavě srovnat hned ve chvíli, kdy jsem tuto nabídku přijala. A pochopitelně při nich vycházím ze sociálně demokratických pozic. Mezi prioritami, které nesnesou odkladu, protože už nějakou dobu leží na stole, je plošné navýšení platu ve veřejné sféře o 10 procent, učitelům o 15 procent. V tom jsme zajedno s požadavky odborů, jejichž hlavní argument je, že ekonomika dobře šlape a pracující si přece za poctivě odvedenou práci zaslouží dostatečné ohodnocení. Protiargument, že ekonomika nemusí růst pořád, neberu. O navyšování platů se bavíme nyní. Totéž platí o minimálně mzdě, jejíž růst prosazujeme. Měla by se navýšit o 1500 Kč, tedy z 12 200 na 13 700 korun měsíčně. Minimální mzda jednak zajišťuje, aby se pracující nepohybovali na hranici příjmové chudoby, jednak je nástrojem na zvyšování odměn za práci