dmhalo415.eu
Jak vidí společné vzdělávání žena s Downovým syndromem? | PeopleTogether
Spolužáci mohou fandit a pomáhat, ale také se postavit proti - hlavně pokud má znevýhodněný velké úlevy... "Myslím, že inkluze má dát šanci spolužití, je však nutno zvážit schopnosti a povahu znevýhodněného. Někoho to bude motivovat, druhého zase deprimovat, spolužáci mohou fandit a pomáhat, ale také se postavit proti - hlavně pokud má znevýhodněný velké úlevy," říká Kateřina Hoření, která dění okolo takzvané inkluzivní novely bedlivě sleduje. "Někteří zaměstnanci speciálních zařízení bohužel zákon vnímají jako ubírání svých pracovních možností. Někteří rodiče ho vnímají jako povinnost nechat znevýhodněné děti chodit do běžných škol za každou cenu a nezávisle na jejich schopnostech. Někteří žáci a jejich rodiče ho zase vnímají jako snížení úrovně ve třídě. Podle mne jsou to obavy pramenící především z neinformovanosti", poukazuje Kateřina na pochybnosti, které novela zákona u veřejnosti vzbudila. "Ze své zkušenosti dobře vím, že společné vzdělávání je jen první krok správným směrem.