dmhalo415.eu
Jak připravit dítě na vstup do školy | PeopleTogether
Předškolák potřebuje volný čas, tepláky a pohyb. Podle psycholožky Lenky Šulové dítě primárně vychovává jeho rodina. Instituce, které rodině pomohou nebo kompenzují rodinu nefunkční, jsou podle ní jistou nadhodnotou, ale v procesu socializace jsou pro dítě klíčovými osobami jeho rodiče. Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., vystoupila na každoroční členské schůzi české sekce organizace OMEP s přednáškou, která se zaměřuje na téma, jež pálí většinu mateřských škol. Rodiče od nich totiž očekávají, že jejich dítě připraví na školu, a ke své roli v této oblasti se příliš nehlásí. "Předškolní instituce jsou důležité proto, že se v nich dítě setkává s vrstevníky, ale já naprosto odmítám, aby do této oblasti paternalisticky vstupoval stát a chtěl, aby děti byly nějak přezkušovány. Povinné zařazování předškolních dětí do zařízení vnímám jako ukradení jednoho roku života. Mělo by být na vůli rodičů, kolik hodin a jak často dítě ve školce bude. Škoda, že tomu tak není," říká Lenka Šulová. Školní