dmhalo415.eu
Hradec Králové: Městské mateřské školy budou přijímat nové děti | PeopleTogether
Tento pátek a sobotu přivítají městské mateřské školy děti, které by měly letos v září nastoupit poprvé do školky. Město předpokládá, že k zápisu přijde necelá tisícovka dětí. V loňském roce podalo přihlášku do mateřských škol zřizovaných městem rodiče 1104 dětí, přijato bylo 943 dětí. Školské obvody jsou dnes povinné i pro mateřské školy, pokud rodiče své dítě přihlásí podle spádového obvodu a splňují kritéria pro přijetí, mají tak jistotu, že budou přijati. "Rodiče si ale samozřejmě mohou vybrat mateřskou školu dle vlastního uvážení, například podle volné kapacity mateřské školy či v blízkosti jejich zaměstnání," uvedl Milan Jaroš, náměstek primátora zodpovědný za oblast školství. "Od roku 2015 kapacita mateřských školek naplno pokrývá zájem dětí a rodičů a i letos bychom neměli mít s kapacitou problém," dodal Jaroš. Počet volných míst ve školkách úzce souvisí se zápisem do základních škol a případnými odklady. "V mateřských školách bude tolik míst, kolik dětí odejde do základních