dmhalo415.eu
Externí defibrilátor je připraven k záchraně života i ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu Jihočeského kraje | PeopleTogether
Bezpečnost lidí se zvýší na dalších 15 místech Jihočeského kraje. Druhou etapou totiž pokračuje projekt First Responder, díky němuž bude možné rychleji poskytnout první pomoc na místech s problematickou dojezdovou vzdáleností záchranné služby. Nebo zde hrozí riziko zvýšených zdravotních komplikací (velká koncentrace lidí, vyšší fyzická a psychická zátěž, příhraniční oblasti). Policisté a hasiči zde budou mít nově k dispozici externí defibrilátory v celkové hodnotě 860 tisíc korun díky Nadaci ČEZ. Zároveň bude jeden z přístrojů umístěný také v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská s tím, že celkem se tím počet míst s externími defibrilátory rozšířil na 25. Externí defibrilátor od kraje už zachránil lidský život Včasné zahájení neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití při zástavě srdce, pokud možno bez trvalých následků. Zejména v případech, kdy stav nemocného vyžaduje urgentní léčebný elektrický