diwo.us
Jak jsem plnil pětiletku
Kdysi dávno, když jsem ještě chodil za Komančů do školy, nás vysílali na pracovní praxe. To proto, aby jsme se už jako mladé proutky ohnuli tím správným směrem. Tudíž dolů a doleva. Dělnicko-rolnická příšera potřebovala, aby její mláďátka nasála žluklé mateřské mléko pracovních návyků a byla připravena na to co