diwo.us
Jak jsem vyhořel do základů
Kamarád Vilmos je z Maďarska a je to veselá kopa. Onehdy mi zarecitoval jakousi maďarskou básničku. Dodnes si ji naprosto přesně pamatuji. Znělo to nějak jako: Maďároš hároš, huloš trávožvároš, neserese s feltreké, Gabčíkovo-Naďmároš. Ale nejspíš to bylo úplně jinak. Kdo si má tu jejich hatmatilku pamatovat. Každopádně jako