disabilityinfo.am
Քվոտայի պահանջը կասեցվել է. կառավարությունը խոչընդոտներ է բացահայտել
Կառավարությունը որոշել է կասեցնել քվոտայի պահանջը մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը: Այն կասեցված կմնա այնքան ժամանակ, մինչև քվոտայի համակարգի առավել նպատակային ներդրման և գործարկման համար կապահովվեն օրենքով սահմանված անհրաժեշտ հիմքերն ու մեխանիզմները: Հիշեցնենք, որ քվոտայի պահանջը սահմանված է «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով: Կազմակերպությունների համար, անկախ սեփականության ձևից, սահմանված է աշխատատեղերի պարտադիր ապահովման նորմատիվԱվելին