digimarkvn.com
Vingroup chính thức sở hữu Viễn Thông A » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Vingroup đã hoàn tất thương vụ thâu tóm chuỗi cửa hàng Viễn Thông A. Theo thông tin từ Vingroup, Tập đoàn đã chính thức sở hữu Viễn Thông A khi nắm 100% tỷ lệ biểu quyết và 64,46% tỷ lệ lợi ích tại công ty này.▶ CÁC BÀI VIẾTRead More