digimarkvn.com
Thương hiệu và khả năng thấu cảm để xác định chân dung khách hàng » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Đối với thương hiệu, khả năng thấu cảm có thể được sử dụng để xây dựng “chân dung khách hàng” và giúp thương hiệu tác động hiệu quả hơn đến đối tượng mục tiêu. Điều gì khiến cho khách hàng tin tưởng và ủng hộ một thương hiệu? Trong quá khứ chúng ta thường nóiRead More