digimarkvn.com
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( tuần 2 tháng 1 /2018 ) » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market ( tuần 2 tháng 1 /2018 ) . Mình up cho anh em nào không download kịp. Trong này có 2 bộ anh em cần cho DM đó là bộ Post Instagram và bộ Powerpoint rất đẹp nhé 🙂Read More