digimarkvn.com
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market. Mình upload lại ở post này để bạn nào không download được thì download bằng link mình up nhé! Bush Market Script Fontby PARAMAJAN in Fonts Xem thông tin tại: https://creativemarket.com/Paramajan/2012168-Bush-Market-Script-Font Download: https://drive.google.com/open?id=1xQFUD1v6xoIlvCcN-lLcFbPYOFEUCU3c 2. 40%OFF Styled Stock Photo Pack Xem thông tin tại: https://creativemarket.com/citrusandcinnamon/1425185-40OFF-Styled-Stock-Photo-Pack-PT02 Download: https://drive.google.com/open?id=1XEWHg0sTyOSWtJsBpiyHgMI83J838WwRRead More