digimarkvn.com
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market (Tuần 2 tháng 11/ 2018 ) » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
[Tài nguyên đồ họa] 6 bộ tài nguyên đồ họa được miễn phí từ Creative Market (Tuần 2 tháng 11/ 2018 ) Trong bộ này có một bộ Stock Photo chất lượng, bộ màu nước ( water color ) rất khủng và cả bộ Resume, namecard, kèm thêm mớ texture Load nhanh kẻo lỡ nha.Read More