digimarkvn.com
Nhận bản quyền miễn phí phần mềm chuyển đổi PDF sang các định dạng khác - PDF to X ( trị giá 39.99 USD ) » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Đối với các bạn mần văn phòng thì đôi khi nhận file PDF và cần chuyển sang các định dạng khác như Word, TXT…v.v.. là khá cần thiết Hiện đang có bản quyền miễn phí phần mềm chuyển đổi PDF sang các định dạng khác – PDF to X ( trị giá 39.99 USD ). AnhRead More