digimarkvn.com
Gmail và Google Drive đang bị sập mạng trên phạm vi toàn cầu » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Trong một tuyên bố trên trang web dịch vụ của mình, Google cho biết hãng đang điều tra các báo cáo không truy cập được Gmail nhưng không cho biết thời gian khắc phục sự cố. Một loạt dịch vụ của Google đã gặp sự cố ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu vàoRead More