digimarkvn.com
Facebook Messenger sắp cho rút lại tin nhắn đã gửi trong vòng 10 phút » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Đúng ra, tính năng giúp ta “sống chậm lại, đỡ phát ngôn bừa bãi” này nên có từ lâu trên Messenger rồi mới phải! Bây giờ, ai chẳng dùng ứng dụng Facebook Messenger, sau một loạt bản cập nhật và thi thoảng trắng xóa – ứng dụng chơi chat của Facebook sắp có một tínhRead More