digimarkvn.com
Facebook cấm quảng cáo tiền mã hóa phải chăng vì họ sắp ra mắt đồng tiền mã hóa của riêng mình? » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Bên cạnh bài đăng cho thấy Mark Zuckerberg đang quan tâm đến công nghệ tiền mã hóa, Facebook còn có các lợi ích rõ ràng khi phát hành một đồng tiền mã hóa riêng cho nền tảng của mình. Tuyên bố cấm các quảng cáo liên quan đến tiền mã hóa của Facebook đã càngRead More