digimarkvn.com
Bộ Template - Marketing Budget Templates » Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam
Chào mọi người! Mình gửi mọi người bộ Template Marketing Budget , bộ này giúp mọi người phân bổ ngân sách trong chiến dịch Digital Marketing tổng thể Các Template có trong bộ này Download https://onedrive.live.com/redir?resid=9A0D2C5F08725CE3!1254&authkey=!AOtteWL_W0-HQ5s&ithint=file%2czip THẤY HAY THÌ SHARE NHÉ! ANH EM KHÔNG DOWNLOAD ĐƯỢC THÌ EMAIL VỀ digimarkvn.com@gmail.com MÌNH GỬI NHÉ! NẾU HỮURead More