dieutritaimuihong.net
Phẫu thuật cắt viêm amidan bao lâu thì khỏi
Phẫu thuật cắt viêm amidan bao lâu thì khỏi? Cảm giác đau, vướng, đàm nhớt sẽ kết thúc vào ngày thứ 10 - 14.thời gian trung bình còn để khỏi hẳn là 3 tuần..