diary.satchdesign.com
Internet, Blog, dan Pengetatan Kontrol Sosial
Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi sidang pembaca yang terhormat, berikut ta’beritahukan kepada khalayak ramai kalo aku ini punya sebuah hobi yang berjudul “misuh”. Misuh-mi…