diachiphathai.org
Thai 15 tuần có phá được không? - Phòng khám đa khoa Quốc tế
Hỏi: Xin chào bác sĩ! Em năm nay 24 tuổi, hiện đang sinh sống, làm việc tại Tp HCM. Người yêu em hơn em một tuổi và chúng em đã về ra mắt hai bên gia đình thì mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng sau đó bố mẹ anh ấy đã đã kiên quyết phản đốiRead More