diachiphathai.org
Phá thai bằng thuốc có thể gây vô sinh không ?
Phá thai bằng thuốc có nhiều ưu điểm nổi trội nên nó nhận được nhiều sự tin cậy từ các chị em khi có nhu cầu được phá thai. Tuy nhiên phá thai bằng thuốc cũ