diachiphathai.org
Bệnh u nang buồng trứng phải- chị em chớ nên chủ quan - Phòng khám đa khoa Quốc tế
Buồng trứng là một phần quan trọng trong hệ thống sinh sản của nữ giới. Khi xuất hiện u nang, buồng trứng sẽ hình thành túi chứa chất lỏng phát triển trong buồng trứng cả 2 bên nói chung hoặc bên phải nói riêng. Việc thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ sẽ giúpRead More