dho.com.pl
Zmiany w przepisach: skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których ulegnie skróceniu czas przechowywania akt pracowniczych. Projekt ustawy przewiduje również możliwość prowadzenia oraz przechow…