dho.com.pl
Prawo przedsiębiorców zastąpiło ustawę O swobodzie działalności gospodarczej
Prawo przedsiębiorców – ustawa uchwalona 6 marca 2018 regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz związ…