dho.com.pl
Nowy moduł WAPRO PPK – Zmiana w nowej wersji programu WAPRO Gang
Informujemy o ważnych zmianach dla programu WAPRO Gang w wersji 8.41.0 z dnia 02.07.2019: Do systemu dodano moduł WAPRO PPK w wersji 8.41.0. Jego zadaniem jest realizacja wymogów opisanych w ustawi…