dho.com.pl
Jak uniknąć niekompletnej inwentaryzacji rozrachunków handlowych?
Jednym z obowiązków stojących przed przedsiębiorstwami, które prowadzą księgi rachunkowe, jest coroczna inwentaryzacja rozrachunków firmy. Jej celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pas…