dho.com.pl
Case study: Jak prawidłowo ujmować przychody z tytułu odsetek?
Spółka A udzieliła pożyczki długoterminowej spółce B w dniu 15 listopada 2017 roku na kwotę 500 tys. zł. Oprocentowanie stałe wyniosło 6 % rocznie, zaś odsetki miały być płatne raz do doku w dniu 1…