dho.com.pl
Biała lista VAT: korzyści, sankcje i zmiany prawne – WAPRO ERP
Począwszy od września 2019 obowiązywać będzie tzw. biała lista podatników VAT. Biała lista VAT to nowy rejestr podatników VAT, w którym będzie można sprawdzić swoich kontrahentów, jaki jest ich sta…