dgs.net.vn
Dự án thiết kế tài liệu Marketing CTY CP DV XNK NÔNG LÂM SẢN VÀ PHÂN BÓN BÀ RỊA - Công ty DGS
DGS thiết kế các tài liệu Marketing cho sự kiện kỷ niệm thành lập công ty. Thể hiện sự chuyên nghiệp, nâng cao niềm tin của khách hàng qua các ấn phẩm và tài liệu ấn tượng, đồng bộ, nhất quán với logo và thương hiệu của công ty.