developerkeep.com
Đánh thức ý thức bản thân
Khi học về tính cách con người Việt Nam phát hiện ra có 5 đặc điểm chính thì trong đó có 1 đặc điểm cực kỳ nguy hiểm đó là dễ thỏa mãn cực kỳ. Khi mang trong mình nỗi đau, đói khổ thì tự giác vươn lê