deungdutjai.com
“เก็บซ่อน (Gep Saun)” by Punch Worrakorn
Title: เก็บซ่อน / Gep Saun (Kept Hidden) Artist: Punch Worrakorn (พั้นช์ วรกาญจน์) Album: [Single] Year: 2019 (*) ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน ความเป็นจริง เอาไว้ต่อไปไม่ไหว Kor toht tee chun gep saun kwahm…