deungdutjai.com
“เยฮี้เย (Yeah-Ee-Yeah)” by Aof Dokfah
Title: เยฮี้เย (Yeah-Ee-Yeah) Artist: Aof Dokfah (อ๊อฟ ดอกฟ้า – R-Siam) Album: [Single] Year: 2019 แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้หมากิน ให้มันเย อีเย เย Kae yahk hai roo wah …