deungdutjai.com
“คามือ (Kah Meu)” by Korean Panda
Title: คามือ / Kah Meu (Red-Handed) Artist: Korean Panda Album: [Single] Year: 2019 จบไปแล้วอีกหนึ่ง Jop bpai laeo eek neung Another one is over ปิดไปแล้วอีกฉาก Bpit bpai laeo eek chahk Another sce…