deungdutjai.com
“เส้นขนาน (Sen Kanahn)” by Pree Atsawarak
Title: เส้นขนาน / Sen Kanahn (Parallel Lines) Artist: Pree Atsawarak (ปรีติ์ อัศวรักษ์) Album: OST Princess Hours รักวุ่น ๆ เจ้าหญิงจอมจุ้น Year: 2017 เคยบ้างไหมที่เธอจะรู้สึกไหวหวั่น กับคำถามว่าทา…