deungdutjai.com
“อยากมีสามี (Yahk Mee Samee)” by Kluay Klonghoykhong
Title: อยากมีสามี / Yahk Mee Sahmee (I Want a Husband) Artist: Kluay Klonghoykong (กล้วย คลองหอยโข่ง) Album: [Single] Year: 2015 อ่ะอยากมีสามี A yahk mee sahmee Ah, I want a husband อ่ะอยากมีสามี A…