deungdutjai.com
“ครั้งแรก (Krung Raek)” by Bass Hello Icons
Title: ครั้งแรก / Krung Raek (First Time) Artist: Bass Hello Icons (เบส) Album: Hello Icons2 Year: 2016 (?) นึกถึงวันเก่าเก่าที่สอนให้เราเข้าใจ Neuk teung wun gao gao tee saun hai rao kao jai Think…